Snurken en slaapapneu

Jonathan en Aad van Luijk hebben samen ruim 16 jaar ervaring in het aanmeten van antisnurk beugels (ook wel 'Mandibulair Repositie Apparaat' of 'MRA' genoemd). Zij behoren tot de weinige tandartsen in Nederland die door de Ned. Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde geaccrediteerd zijn, doordat zij het accreditatie examen hebben afgelegd en voldoen aan de gestelde eisen van kennis, opleiding en ervaring.

Veel snurkers maken niet alleen veel lawaai maar hebben zonder dat ze het weten ook ademstilstanden (apneus) tijdens de slaap. Daardoor worden ze moe wakker. Slaapapneu veroorzaakt moeheid en slaperigheid overdag en kan daardoor het leven behoorlijk vergallen. Bovendien kan slaapapneu verhoogde bloeddruk en hartproblemen veroorzaken en daarmee de gezondheid bedreigen.

Dat is de reden waarom alle zorgverzekeraars de behandeling van slaapapneu in het basispakket hebben opgenomen. Wel valt een deze behandeling onder het door de overheid vastgestelde jaarlijkse eigen risico van de gezondheidszorg. Dit betekent dat uw verzekeraar bij u de wettelijke eigen bijdrage van € 375,- incasseert, voor zover u deze jaarlijkse bijdrage nog niet voldaan heeft vanwege kosten voor medicijnen, bloedonderzoek en medisch specialisten.

Van huisarts naar Flevoziekenhuis: 'Antisnurkstraat' & 'slaapteam'

Omdat slaapapneu kan leiden tot een hogere bloeddruk en kans op hartproblemen, worden apneupatiënten tegenwoordig met voorrang behandeld via de 'snurkstraat' in het Flevoziekenhuis. Jonathan en Aad van Luijk maken deel uit van het zogenaamde 'snurkteam' van het Flevoziekenhuis, dat verder o.a. bestaat uit een KNO-arts, een longarts en een neuroloog.

Het 'slaapteam' werkt als volgt. Patiënten die erg veel last hebben van slaperigheid overdag als gevolg van snurken en slecht slapen, krijgen via hun huisarts een verwijzing naar een KNO-arts, deze doet een vooronderzoek. Als er vermoeden van slaapapneu is krijgt de patiënt een kastje mee naar huis, waarmee het snurken en de ademhaling worden geregistreerd.

Antisnurkbeugel - MRA

Als het onderzoek aangeeft dat de patiënt lijdt aan slaapapneus, dan wordt de beste therapie uitgezocht. Indien daaruit blijkt dat de patiënt goed geholpen zou zijn met een MRA, dan kan hij of zij hiervoor naar tandartspraktijk van Luijk worden verwezen.

MRA's zijn uitneembare bitjes die voor het slapen gaan ingedaan worden en die voorkomen dat bij het slapen de kaak en de tong in de keel kunnen zakken. Zo kan het snurken niet optreden en wat nog veel belangrijker is: ook de ademstilstanden (apneus) die veel snurkers ’s nachts hebben komen daarmee veel minder voor.

Een uitgerust opstaan voor zowel patiënt als partner is daarmee bereikt! Veel patienten ervaren de MRA als een onmisbaar apparaat om de hele dag door weer net zo fit als vroeger te kunnen zijn. De antisnurkbeugels die bij Tandartspraktijk van Luijk worden aangemeten zijn instelbaar, zodat men een maximaal comfort kan bereiken.

Voor meer informatie: zie Oral Appliance  

Snurken en moe ?

Uw huisarts kan u verwijzen naar het 'slaapteam' in het Flevoziekenhuis!