Moeilijke kunstgebitten – gebitsprothesen

Een van de specialiteiten van Aad van Luijk is het aanmeten van moeilijke gebitsprothesen. Hij gaf lessen over moeilijke gebitsprothesen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Dar es Salaam in Tanzania. Daar leerde hij aan vele tandartsen de belangrijke factoren bij het maken van een goed kunstgebit.

Prothesedagen

De vrijdagen worden in de praktijk gereserveerd als speciale 'prothesedagen'. De dag in de week waarop Jonathan en Aad beiden extra aandacht besteden aan mensen die een kunstgebit willen of problemen ermee hebben. De moeilijkste prothesepatiënten worden door Aad van Luijk in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in het Flevoziekenhuis in Almere-Stad. Daar behandelt hij patiënten die naar hem zijn verwezen door collega's uit Almere en omstreken.

Uw eigen wensen

Een kunstgebit moet goed zitten en het moet vooral ook geen ‘paardengebit’ worden. Ons uitgangspunt is, dat een kunstgebit moet voldoen aan uw eigen wensen. De vorm van de tanden, de kleur en de natuurlijke uitstraling zijn belangrijk en bovendien moet het gebit een optimaal comfort hebben bij spreken, lachen en eten.

Minimaal 6 afspraken

Ons streven naar een optimaal resultaat betekent dat u voor het opmeten van een gebitsprothese minimaal zes afspraken krijgt, niet alleen om nauwkeurige afdrukken te maken, maar vooral ook om samen met u de goede tanden uit te zoeken en om het gebit zodanig op te stellen dat het u zo ‘eigen’ mogelijk staat. Na het afleveren van de prothese is een zorgvuldige follow-up ingepland, waardoor het wennen aan een nieuw gebit veel sneller gaat.

Kosten kunstgebit

Tegenwoordig is voor iedereen 75% van de kosten van de gebitsprothese opgenomen in de basiszorgverzekering. Dit betekent dat een kunstgebit ongeveer € 300,- kost (al of niet een prothese 'op implantaten'). Sommige zorgverzekeraars hebben een aanvullende verzekering die hiervan ook nog eens 75% vergoedt, waardoor een heel gebit nog maar € 100 kost. Wel valt een kunstgebit onder het door de overheid vastgestelde jaarlijkse eigen risico van de gezondheidszorg. Dit betekent dat uw verzekeraar behalve de eigen bijdrage voor het kunstgebit ook nog eens de wettelijke eigen bijdrage van € 385,- incasseert, voor zover u deze jaarlijkse bijdrage nog niet voldaan heeft vanwege kosten voor medicijnen, bloedonderzoek en medisch specialisten.

Flevoziekenhuis

De moeilijkste prothesepatiënten behandelt Aad van Luijk in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Flevoziekenhuis te Almere. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die steeds problemen met hun gebit hebben en er met hun tandarts niet uit komen, of mensen met bijzondere angsten of bijvoorbeeld het ‘happen’ erg eng vinden. Met ervaring, vakkennis en geduld komen we er dan meestal wel uit. U kunt daar terecht via verwijzing van uw huisarts of tandarts. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij tandarts van Luijk in de praktijk in gezondheidscentrum 'De Haak' of in het Flevoziekenhuis.

Klikgebit

Een mooie oplossing voor mensen bij wie het gebit steeds los zit, is het klikgebit, ofwel de 'prothese op implantaten'. Wij maken deze in samenwerking met de kaakchirurgen in het Flevoziekenhuis, die dagelijks veel implantaatbehandelingen uitvoeren. Als de zorgverzekeraar de behandeling goedkeurt zijn de implantaten geheel gratis. U hoeft alleen 25% van de kosten te betalen van het nieuwe gebit dat daarop vastklikt. Dat is ongeveer € 300, dus niet meer dan voor een gewone prothese.
 

Problemen met uw prothese?

Ook voor reparaties en vragen kunt u bij ons terecht